Styrelsen

Vmk-styrelsen 20170308
VMK Ydres styrelse 2018

Ordförande: Håkan Lindgren
070-6740819
Vice ordförande
Alf Thorebring
070-2712011
Sekreterare
Susanne Landelius
070-9296270
Kassör: Ove Sundeborn
070-3454287
Ledamöten: Viktor Gustavsson,Jan-Erik Johansson, Anders Gunnar

Ersättare. Mats Thorebring, Weine Jonsson

Valberedning: Alf Eriksson, David Karlsson, Jan Karlsson

Revisorer: Stig Sundqvist, Per Åberg

IT-ansvarig: Anders Gunnar

Hedersmedlemmar
Bernt Arvidsson
Björn Eriksson