Styrelsen

 
Vmk-styrelsen 20170308
VMK Ydres styrelse 2020

Ordförande: 
Håkan Lindgren
070-6740819
Vice ordförande
Viktor Gustafsson
076-1642442
Sekreterare
Susanne Landelius
070-9296270
Kassör: Ove Sundeborn
070-3454287
Ledamöten: Viktor Gustavsson,Jan-Erik Johansson, Algot Thorebring

Ersättare. Mats Thorebring, Weine Jonsson

Valberedning: 

Revisorer: Stig Sundqvist, Per Åberg

IT-ansvarig: Anders Gunnar

Hedersmedlemmar
Bernt Arvidsson
Björn Eriksson