Styrelsen

 VMK Ydres styrelse 2023

Ordförande: 
Håkan Lindgren
070-6740819
Vice ordförande
Viktor Gustafsson
076-1642442
Sekreterare
Susanne Landelius
070-9296270
Kassör: Ove Sundeborn
070-3454287
Ledamöten: Fredrik Fridlund, David Karlsson,
Viktor Gustavsson,Mats Thorebring,
Ersättare. Bengt-Olow Karlsson,Weine Jonsson

Valberedning: Hugo Andersson (sammankallande)
Alf Eriksson Anders Petre'

Revisorer: Per Åberg, Gösta Gustavsson
Revisorersättare:Lars André och Kjell Pettersson

IT-ansvarig: Anders Gunnar

Hedersmedlemmar
Bernt Arvidsson
Björn Eriksson